Schrijf ons!

Sprache ändern
Rufen Sie uns een: +49 6062 - 8098462
Aanmelde
Winkelmandje (0)

In uw winkelmandje zitten nog geen producten.

ALGEMENE VOORWAARDEN

(met wettelijke informatie)

  • 1 Toepasselijkheid en aanbieder

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle bestellingen die consumenten (§ 13 Duitse BGB) via de online-shop van Schaaf & Väth OHG, Gebhardshütte 14, 64743 Beerfelden, Duitsland (hierna „Flowerpad“ genoemd) plaatsen.

Een consument is iedere natuurlijke persoon, die de overeenkomst afsluit met een doel dat noch kan worden toegeschreven aan zijn/haar bedrijfsmatige activiteiten noch aan zijn/haar zelfstandige beroepsmatige activiteiten.

Klantenservice: ma t/m vr 9 - 18 uur

Telefoon: +49 (0) 6062 8098462
Telefax: +49 (0) 6062 8098464

E-mail info@flowerpad.de

De complete disclaimer vindt u op onze website onder Disclaimer

  • 2 Afsluiting van de overeenkomst

(1) De presentatie van goederen in de online shop is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij ons goederen te bestellen. Door het aanklikken van de button „Bestelling met betalingsverplichting“ sluit u een bindende koopovereenkomst af. De verkoop van onze producten is uitsluitend voor particulier gebruik van eindconsumenten in kleine hoeveelheden.

(2) Wij kunnen uw bestelling aanvaarden door het verzenden van een afzonderlijke orderbevestiging per e-mail of door levering van de goederen binnen drie dagen. De ontvangst van de bestelling wordt bevestigd door een automatisch gegenereerde bevestigingsmail direct na het verzenden van de bestelling en betekent nog geen aanvaarding van de koopovereenkomst.

(3) Indien onze bestelbevestiging schrijf- of drukfouten bevat of wanneer onze genoemde prijzen gebaseerd zijn op technische fouten bij de datatransmissie, dan zijn wij gerechtigd de bestelling te weigeren, waarbij wij u onze fout moeten bewijzen. Reeds gedane betalingen zullen onmiddellijk worden terugbetaald.

 

  • 3 Prijzen

De op de productpagina’s genoemde prijzen zijn inclusief btw en andere prijsbestanddelen en zijn exclusief verzendkosten.

  • 4 Verzendkosten

(1) Voor de levering berekenen we standaard € 3,90 per bestelling. Vanaf een bestelwaarde van € 35,- betaalt u geen verzendkosten.

(2) Het complete overzicht van de verzendkosten vindt u op onze website onder het kopje Verzendvoorwaarden

  • 5 Levervoorwaarden en leveringsvoorbehoud

(1) Levering geschiedt alleen binnen Europa, bijv. met DHL.

(2) De levertijd bedraagt, tenzij anders vermeld bij het aanbod, 3-5 dagen.

(3) Indien niet alle producten op voorraad zijn, behouden wij ons het recht voor om op onze kosten gedeeltelijke leveringen te verrichten, tenzij dit voor de klant onredelijk is.

(4) Indien de levering van de goederen door uw toedoen ondanks drie leverpogingen niet lukt, dan kunnen wij afzien van de overeenkomst. Eventueel ontvangen betalingen zullen onmiddellijk worden terugbetaald.

(5) Indien het bestelde product niet beschikbaar is, omdat wij niet door eigen schuld geen leveringen door onze leveranciers hebben ontvangen, dan kunnen wij afzien van de overeenkomst. In dit geval zullen wij u hierover onmiddellijk informeren en u een voorstel doen voor de evt. levering van een vergelijkbaar product. Wanneer geen vergelijkbaar product beschikbaar is of wanneer u geen levering van een vergelijkbaar product wenst, zullen wij u de evt. reeds gedane betalingen onmiddellijk terugbetalen.

  • 6 Betalingsvoorwaarden

(1) De betaling geschiedt per vooruitbetaling of op rekening.

(2) Wanneer u vooruitbetaling heeft gekozen dan noemen wij u onze bankgegevens in de orderbevestiging. Het factuurbedrag dient binnen 10 dagen te worden overgemaakt op onze rekening.

(3) Indien u met de betaling in gebreke blijft, dan wordt op de koopprijs de wettelijke rente wegens te late betaling van 5% boven de basisrentevoet berekend. Wij behouden ons het recht voor vanwege vertraging een hogere schade op te eisen en te bewijzen.

  • 7 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat ze volledig zijn betaald. Voor de eigendomsoverdracht is een verpanding, zekerheidssteling, verwerking of aanpassing zonder onze toestemming niet toegestaan.

  • 8 Transportschade

(1) Wanneer goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, dien hierover dan meteen een klacht in bij de vervoerder en neem a.u.b. zo snel mogelijk contact met ons op (telefoon +49 (0) 6062 8098462).

(2) Wanneer u verzuimt de schade te melden of contact met ons op te nemen, dan heeft dit geen gevolgen voor uw recht op garantie. U helpt ons echter, onze eigen rechten ten opzichte van de vervoerder resp. de transportverzekering te claimen.

 

  • 10 Garantie

Voor de garantie is de Duitse wetgeving van toepassing.

 

  • 11 Slotbepalingen

(1) Op de onderhavige algemene voorwaarden en op het desbetreffend gesloten contract is uitsluitend het Duitse recht van toepassing met uitzondering van het VN-kooprecht, in het geval de opdrachtgever geen consument is.

(2) Deze gebruiksvoorwaarden en andere regels zijn oorspronkelijk opgesteld in de Duitse taal. Deze Nederlandse versie kan door vertaling van de Duitse versie afwijken. Bij conflicten of discrepanties zal de Duitse versie van deze gebruiksvoorwaarden en andere regels altijd doorslaggevend zijn. Aan de Nederlandse versie kunnen dus geen rechten ontleend worden.

(3) Indien één bepaling van deze algemene voorwaarden in hun geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. In plaats van de ongeldige bepaling gelden dan de betreffende wettelijke bepalingen.