Schrijf ons!

Sprache ändern
Rufen Sie uns een: +49 6062 - 8098462
Aanmelde
Winkelmandje (0)

In uw winkelmandje zitten nog geen producten.

Disclaimer

VERANTWOORDELIJK VOLGENS § 5 TMG (Duitse TELEMEDIAWET)

Schaaf & Väth OHG
Gebhardshütte 14
64743 Beerfelden

Duitsland

 

Ingeschreven bij: Handelsregister Darmstadt HRA 84715
Vennoten: Petra Schaaf, Thomas Väth
BTW-identificatienummer Schaaf & Väth OHG: DE 284110972

 

INHOUDELIJK VERANTWOORDELIJK VOLGENS § 55 LID 2 RSTV

Thomas Väth

Adres: zie links

Contact

Telefon:  +49 (0) 6062 8098462
Fax:         +49 (0) 6062 8098464
Mail:

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze webpagina’s is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze inhoud. Als aanbieder van diensten zijn wij overeenkomstig § 7, lid1 TMG (Telemediengesetz = Duitse Telemediawet) volgens de algemene wet- en regelgeving verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina’s. Overeenkomstig § 8 tot en met § 10 TMG zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of een onderzoek in te stellen naar omstandigheden die wijzen op illegale activiteiten. De verplichting volgens de algemene wetten om informatie te verwijderen of het gebruik van informatie te blokkeren blijft echter onverminderd van kracht. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete inbreuk op een recht bij ons bekend wordt. Wanneer een betreffende inbreuk op een recht bij ons bekend wordt, zullen wij de inhoud daarvan direct verwijderen.

 

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Op de inhoud van deze websites hebben wij geen invloed hebben. Wij zijn daarom ook niet aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites. Voor de inhoud van de gekoppelde pagina´s is altijd de betreffende aanbieder of de exploitant van de pagina´s verantwoordelijk. De gekoppelde pagina´s zijn op het tijdstip van het plaatsen van de link gecontroleerd op een mogelijke inbreuk op een recht. Van een illegale inhoud is op het tijdstip van het plaatsen van de link niet gebleken. Een permanente inhoudelijk controle van de gekoppelde pagina´s kan echter zonder concrete aanwijzingen voor een inbreuk op een recht redelijkerwijs niet worden verwacht. Wanneer blijkt dat er inbreuk wordt gemaakt op een recht, zullen wij dergelijke links direct verwijderen. 

Auteursrecht

Op de door de beheerder van deze website vervaardigde inhoud en werken op deze pagina’s is het Duitse auteursrecht van toepassing. Voor de vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik dat de grenzen van het auteursrecht overschrijdt, is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur resp. samensteller vereist. Downloads en kopieën van

deze pagina zijn slechts toegestaan voor privé-gebruik, niet voor commerciële doeleinden. Voor zover de inhoud op deze pagina niet door de exploitant is samengesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name wordt de inhoud van derden als zodanig aangeduid. Mocht u ondanks dat van mening zijn dat er sprake is van een schending van het auteursrecht, , verzoeken wij u om dit door te geven aan ons. Wanneer blijkt dat er inderdaad inbreuk wordt gemaakt op een recht zullen wij een dergelijke inhoud direct verwijderen.

Gegevensbescherming

Het gebruik van onze website is meestal zonder opgave van persoonlijke gegevens mogelijk. Voor zover op onze webpagina’s persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadressen) verzameld worden, gebeurt dit voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet (b.v. communicatie via e-mail) altijd onderhevig kan zijn aan veiligheidsproblemen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van ongevraagde reclame en informatie is strikt verboden. De exploitanten van deze pagina’s behouden zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van het verzenden van ongevraagde reclame, zoals spam e-mails.

 


 

Layout

Smartlinedesign & Beratung - Webseiten aus dem Odenwald

web: www.smartlinedesign.de
mail: