Schrijf ons!

Sprache ändern
Rufen Sie uns een: +49 6062 - 8098462
Aanmelde
Winkelmandje (0)

In uw winkelmandje zitten nog geen producten.

INSTRUCTIES VOOR HERROEPING

Op basis van de volgende instructies voor herroeping beschikt u slechts dan over een herroepingsrecht, indien u consument bent. Conform § 13 BGB is een consument iedere natuurlijke persoon, die een rechtshandeling uitvoert met een doel dat in hoofdzaak noch kan worden toegeschreven aan zijn/haar bedrijfsmatige activiteiten noch aan zijn/haar zelfstandige beroepsmatige activiteiten.

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons,

SCHAAF & VÄTH OHG, GEBHARDSHÜTTE 14, 64743 BEERFELDEN, DUITSLAND 
TELEFOON: +49 (0) 6062 8098462, TELEFAX: +49 (0) 6062 8098464
E-MAIL: INFO@FLOWERPAD.DE

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde formulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat uw beslissing de overeenkomst te herroepen bij ons is binnen gekomen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.